Monilioza meruněk postřik

U meruněk je to nejčastější příčina úhynu stromů v Čechách. Jak se monilióza projevuje? Pro chemickou ochranu se provádí ochranný postřik. Boj proti Monilióze meruněk a moniliovému úžehu peckovin.

Tento fungicid řeší obě choroby (spálu a hnilobu) na meruňkách , broskvoních, slivoních, třešních a višních.

Neošetřené a napadené peckoviny touto chorobou, zvláště meruňky , jeví známky. První postřik provedeme ve stádiu květu tzv. Ochranný postřik proti monilióze plodů nebylo v této době možné provést pro deštivé a větrné počasí.

Je možné v podobných případech ochránit . Nejlepší jsou měďnaté postřiky , později Sylit nebo Delan. Meruňky a višně se musí ochránit proti tzv. Slovenský název: Monilióza koskovín.

Slupka i dužnina plodů všech druhů peckovin ( meruňky , broskve, slívy, třešně, višně) měkne a hnědne. Jak ošetřit meruňku napadenou moniliovou spálou? Dá se tomu nějak zabránit v příštím roce? Meruňka má letos navíc listy velmi okousané (díry v listech).

Proti monilioze , čili spále (úžehu) meruněk můžete např. Ošetření proveďte na začátku a na konci kvetení. Postřik proti moniloze peckovin.

Kvetoucí meruňky můžeme proti kratším mrazům až do -5°C ochránit. Hledáte postřik proti monilioze meruněk ? U každého zboží si můžete zjistit i jeho dostupnost . Monilióza , neboli též moniliová hniloba jádrovin je choroba ovocných stromů, která se projevuje. Murrumbidgee (Austrálie), a těžké ztráty byly hlášeny také u meruněk v Tasmánii. Dále je důležitá ochrana postřiky.

Na začátku a ke konci kvetení: dva postřiky proti moniliniové spále meruňky. Tato choroba napadá především meruňky a višně. Další postřik proti monilióze bude nutný v ochranné lhůtě před .

Moniliová spála (úžeh) se nejčastěji vyskytuje u meruněk a višní,. Je-li v době květu deštivé počasí, je vhodné postřik zopakovat ještě na . Peckoviny – meruňka , broskvoň a mandloň, méně časté je napadení slivoně. Patogen napadá u hostitelských druhů listy, letorosty a . Stříkáme důkladně takzvaným umývacím postřikem na podzim přípravkem Kuprikol každé dva týdny.

Alespoň jeden postřik provedeme na . Ochrana – postřik přípravky Karate Zeon CS, Karate WG. U středně náchylných porostů se doporučuje před květem jeden postřik. Mezi nejčastější houbovité onemocnění ovocných stromů patří monilióza neboli moniliová. Kadeřavost broskvoně (Taphrina deformans) HR Broskvoně, mandloně. K ochraně stromků před mrazem můžeme použít i netkanou textili pokládanou na noc (ve dne musí ke květům hmyz) . Osvědčuje se aplikovat postřik v době,kdy teplota po tři dny je vyšší než 10°C.

Může to být v únoru nebo v. Choroba postihuje slivoně, meruňky ,broskvoně.

Comments are closed.