Poklop na studnu

Pilatka švestková , pilatka žlutá. Aplikace se provádí podle signalizace, obvyke na. Bio ochrana do švestek proti pilatce švestkové a pilatce žluté, do jabloní proti pilatce. Je širokospektrální insekticidní postřik určený k hubení savých a žravých . Přípravek ve formě mikrokapsulí.

Zvláště pilatka švestková … Kč – Kčv.

Pokud postřik vynecháme nebo se opozdíme, připravíme se o část úrody. Jak pilatka stromům škodí? V době maximálního rozkvětu jabloní je vhodné v této sérii postřiků z. Myslím, že vliv postřiku proti pilatce na výši úrody se přeceňuje. Když je rok švestek, je jich všude plno, postřik nepostřik. Asi bych to taky nechal . Na Státní rostlinolékařské správě vydávají sumy efektivních teplot podle lokalit . Je to přesně tak, jak tušíte, larva pilatky za svůj larví život několikrát přeleze a zničí těch švestek víc, než se v zemi zakuklí.

U pozdních ošetření a vysokého množství postřikové kapaliny vzni-.

Současně musíme dodržovat všechny bezpečnostní předpisy nejen s ohledem na obsluhu při postřiku , ale též na včely. Ochrana proti pilatkám postřiky před . Právě nyní je podle odborníků nejvhodnější čas k postřiku proti tomuto škůdci. Pokud celoročně chráníme stromy a keře postřiky , je možné ten předjarní. Při zanedbání ochrany dochází k přemnožení pilatek a jejich housenice. Jedná se o převážně černě zbarvenou pilatku švestkovou (Hoplocampa minuta), a zcela.

Během postřiku však nesmí být v ošetřovaném sadu včely. Nejčastějími původci červivosti peckovin jsou obaleč švestkový a pilatky. JARNÍ POSTŘIK — rozhodující zásah proti přezimujícím formám škůdců,. Plůdky poškozené housenicemi pilatky švestkové. Sled ošetření během vegetace: Ve druhé polovině února: provést postřik měď- . Zkušenosti s postřikem ovocných stromů.

Larva pilatky švestkové. Dospělci vyletují od dubna a kladou . Včas aplikujte postřik proti pilatce. Sběr a sušení lipového květu Květenství s blanitým podpůrným jazykovitým listenem se sbírá hned na počátku rozkvétání, od konce května do poloviny července . Flava způsobují červivost mladých plůdků slivoní. Postřik při dokvétání .

Comments are closed.