Postřik ruží

Omamně vonící květy růží do našich zahrad patří odedávna. Jejich pěstování má u nás dlouholetou tradici. Aby růže byly skutečně těmi . Nejvážnější chorobou je černá skvrnitost růže , která způsobuje na horní straně listů černohnědé, paprsčité skvrny.

Nejlepší dobou pro postřik je podvečer, kdy je již slunce nízko. Za svitu slunce je nebezpečí popálení listů. První postřiky je možné provádět od začátku června a následně pak v průběhu celé vegetace. Frekvence postřiků závisí na počasí. Komplexní ochrana růží.

Přípravek proti odolným škůdcům a houbovým chorobám s dlouhodobým efektem. Insekticidní i fungicidní systémový účinek. Kombinovaný insekticidní a fungicidní přípravek . Postřiky provádějte vždy podle návodu a opakujte podle potřeby. Jeden postřik většinou nestačí. A po jakém fungicidu sáhnout?

Nejméně jsou napadány pnoucí růže. Ošetření je třeba provádět od prvních příznaků poškození. U náchylnějších odrůd je pak vhodnější začít . Zdravá růže -souprava dvou přípravků pro ošetření růží proti proti houbovým chorobám (černá skvrnitost, padlí, rez) a výživovým poruchám. Na černou skvrnitost existují postřiky , které je vhodné aplikovat právě teď na podzim preventivně, dokud se skvrny na listech . V případě poškození molov- kou zeravovou ošetříme stromy postřikem přípravky Calypso 4SC nebo Karate Zeon CS. Drobné ovoce agromanualshop.

Postřik na ochranu růží proti padlí, rzím a černé . Pokud máme se rzivostí růží špatné zkušenosti, můžeme použít postřik vhodným fungicidem. Růže proti rzi stříkáme od začátku července a pak postřik ještě v . Ochrana: při projevu příznaků padlí růže provádíme postřik fungicidy, jakými jsou například Discus, Ortiva nebo Saprol. Rzivost růže – jedná se . Pohyb účinné látky v pletivech je omezený (lokálně systemický), proto je pro docílení plné účinnosti nutná dokonalá pokryvnost postřiku.

Harmonie Mikroprvky — . Ochranný postřik se aplikuje od května, nejpozději při prvních příznacích choroby. Pokud se objeví první příznaky, růži již zpravidla zcela .

Comments are closed.