Prořez jabloní

Jak provádět udržovací a zmlazovací řez jabloní a hrušní: obrazový návod. Neudržovaný strom se časem vyčerpá a méně plodí. Máte zahradu, kde pěstujete jabloně ? Každoroční prořez koruny . Zimní řez jabloní a hrušní musíme stihnout do rašení, takže únor je ideální čas. Prořezáním dáváme ovocným stromům novou vitalitu na jaro a . U mladých stromků se bez výchovného řezu neobejdete, u vzrostlých stromů postačí udržovací řez.

Z hlediska pěstování a tvarování koruny lze . Je odlišný od řezu některých jiných ovocných druhů. Prořezávání spočívá v odstranění nadbytečných . Nutnost řezu je dána biologickými a ekologickými hledisky jabloní. Bez cílevědomého řezu by koruny většiny odrůd byly husté a plodily by nekvalitní.

Zákrsek — Štíhlé vřeteno — Vřetenovitý zákrsek — Starší stromy (zmlazení) — Přeroubovaná jabloň — RUBÍN se řeže jinak . Výklad a řez Jan Urbánek. Zahrada › Ovoce › Jádroviny izahradkar. Dbáme na dobré světlo v koruně. U odrůd jabloní rozlišujeme čtyři základní habituální typy větvení koruny a to:.

Předjarní řez jabloní a hrušní: „Zahrádkáři dělají celou řadu chyb,“ říká zahradník. Máte na zahradě jabloně či hrušně? Letní řez jabloní , přednosti a úskalí.

Pokud je nepěstujete . Odstraňujeme části letorostů, celé letorosty, výhony nebo větve v korunách stromů během vegetace jabloň. Protože na našich zahrádkách pěstujeme nejvíce jabloní , zaměříme se zde na jejich řez. Mezi odrůdami existují značné rozdíly v intenzitě růstu a . A střiháme stromy proto, aby nebylo hodně nekvalitních jablek, ale raději méně — ale kvalitních. Tvarování a řez jabloní pěstovaných ve tvaru štíhlé vřeteno. Josef Sus a kolektiv.

Jelikož jabloně a hrušně patří mezi nejčastěji pěstované ovocné stromy, zaslouží si více pozornosti i po stránce řezu. Po výsadbě stříháme jabloně i hrušně na jaře před rašením. Koruna by měla mít terminální (hlavní, střední) výhon se čtyřmi hlavními . Je na to sice trochu pozdě, ale pokud se jedná o starší jabloň ještě bych to provedl. Všichni zahrádkáři by měli vědět, že ovocné stromy vyžadují pravidelný řez , aby byly zdravé. Jak je tomu konkrétně u jabloně ? Jaký je rozdíl v řezu u mladých a . Patrovitost koruny – třešně, hrušně, jabloně.

Jabloně či hrušně lze rovněž řezat na jaře, před začátkem růstu. Chcete vědět jak na řez jabloní ? V tomto videu najdete postup jak na to. Stejným způsobem prováníme i řez u hrušní.

Comments are closed.