Sázíme vinnou révu

Výhonky sazenice doporučujeme několikrát za léto ošetřit chemickými přípravky pro révu vinnou — především proti chorobám peronospora (neboli plíseň révová) . Sladké hrozny považovali za nejlepší ovoce již staří Římané. Lahodné bobule však můžeme sklízet také na vlastní zahradě. V případě, že chcete révu pěstovat na volném prostranství, například na jižním svahu pozemku, pro ni musíte vytvořit opory.

Vinnou révu lze na zahradách s úspěchem pěstovat i ve skleníku. Zalévat tedy révu vinnou nemusíme. Vyberte pro vinnou révu vhodné místo. Pravidelné ošetření je základ. Rektor Univerzity Karlovy prof.

Tomáš Zima zasadil na albertovské stráně vinnou révu Pinot Noir 7a. JAK ZASADIT ROUBOVANOU VINNOU RÉVU Z KVĚTINÁČE — Duration: 1:45. Pro další informace o. Jednořadé výsadby kolem cest nebo ohradních plotů 12. Ke stënë sázíme hlavnë odrûdy velkoplodé, nárocné na teplo.

Je-li stëna bez oken a dostatecnë vysoká, je mozné vytvoïit na ni dvë etáze keïû. Rozhodneme-li se pěstovat vinnou révu pro vlastní potěšení, je nutné nejprve. Rostlinky sázíme do delšího výkopu šikmo, aby místo roubování bylo kousek . Když je půda prohřátá (na zmíněných °C), což bývá v třetí dekádě dubna, révu sázíme. Do té doby máme sazenice uložené ve studeném a . Láká vás vypěstovat si vinnou révu na zahradě?

Ke stěnám sázíme hlavně velkoplodé odrůdy náročné na teplo. Podnož sehrává velkou roli pro ušlechtilou révu z hlediska pravidelné plodnosti,. Když sazenice sázíme ke zdi, její vrcholek má směřovat ke zdi. Pěstování vinné révy.

Vinná réva je teplomilná rostlina. U nás se jí daří především . V oblastech s nepříznivými klimatickými podmínky se vyplatí vinnou révu. Rostlinu sázíme poměrně hluboko, naroubovaná část by měla být těsně nad zemí. Vlivu způsobu ošet ování půdy ve vinici na révu vinnou.

Mnozí namítnou – proč ne s révou vinnou ? Révu sázíme na více let, proto musíme přípravě. Keře sázíme raději hlouběji, tak aby byly nejspodnější pupeny zakryty zeminou. Sklízíme jádroviny, peckoviny, vinnou révu , ale i léčivé plody – Jeřáb, Aronie,.

Comments are closed.