Jak poznat žampion

Jak ošetřit meruňku napadenou moniliovou spálou? Dá se tomu nějak zabránit v příštím roce? Meruňka má letos navíc listy velmi okousané (díry v listech). Proti monilioze , čili spále (úžehu) meruněk můžete např. Ošetření proveďte na začátku a na konci kvetení.

Jak poznat žampion

Postřik proti moniloze peckovin. Kvetoucí meruňky můžeme proti kratším mrazům až do -5°C ochránit. Hledáte postřik proti monilioze meruněk ? U každého zboží si můžete zjistit i jeho dostupnost . Monilióza , neboli též moniliová hniloba jádrovin je choroba ovocných stromů, která se projevuje. Murrumbidgee (Austrálie), a těžké ztráty byly hlášeny také u meruněk v Tasmánii.

Dále je důležitá ochrana postřiky. Na začátku a ke konci kvetení: dva postřiky proti moniliniové spále meruňky. Ochranný postřik proti monilióze plodů nebylo v této době možné provést pro deštivé a. Tato choroba napadá především meruňky a višně.

Jak poznat žampion

Další postřik proti monilióze bude nutný v ochranné lhůtě před . Moniliová spála (úžeh) se nejčastěji vyskytuje u meruněk a višní,. Je-li v době květu deštivé počasí, je vhodné postřik zopakovat ještě na . Peckoviny – meruňka , broskvoň a mandloň, méně časté je napadení slivoně. Patogen napadá u hostitelských druhů listy, letorosty a . Stříkáme důkladně takzvaným umývacím postřikem na podzim přípravkem Kuprikol každé dva týdny.

Alespoň jeden postřik provedeme na . Ochrana – postřik přípravky Karate Zeon CS, Karate WG. U středně náchylných porostů se doporučuje před květem jeden postřik. Mezi nejčastější houbovité onemocnění ovocných stromů patří monilióza neboli moniliová. Kadeřavost broskvoně (Taphrina deformans) HR Broskvoně, mandloně.

K ochraně stromků před mrazem můžeme použít i netkanou textili pokládanou na noc (ve dne musí ke květům hmyz) . U meruněk je to nejčastější příčina úhynu stromů v Čechách. Osvědčuje se aplikovat postřik v době,kdy teplota po tři dny je vyšší než 10°C. Může to být v únoru nebo v. Choroba postihuje slivoně, meruňky ,broskvoně.