Jedlý kaštan mistral

Typickým jarním zásahem je také postřik proti přezimujícím škůdcům, což jsou. K napadení větévek zejména u meruněk dochází obvykle krátce po odkvětu. Po teplé zimě je třeba také dříve začít s postřikem broskví proti kadeřavosti. Jarní mrazy naposledy nadělaly ovocnářům škody loni, kdy sklizeň . Neméně důležitý je také postřik.

Je-li tento měsíc chladný a vlhký, ošetřujeme meruňky a višně v době jejich.

Většinou v tomto měsíci provádíme u ovocných stromů první jarní postřik proti . Jarní postřik provedeme při nalévání květních pupenů tj. Podrobný návod k pěstování meruněk a broskví, včetně výběru odrůdy,. Jako všechny peckoviny mají i meruňky a broskvoně rády řez jarní , kdy. Ochranu můžeme zvolit proti hmyzu ekologickou – postřik z teplé vody (5l), . Hnědnutí listů meruňky.

Champion ( ) v době od . Pozdní jarní mrazíky mohou poškodit nenávratně květy meruněk.

Postřik nesmí zasáhnout listy ani plody. Na jaře se dále šíří do okolí pomocí větru. Jak na kadeřavost broskvoní — jarní postřik broskvoní. Druhý postřik doporučujeme provést při dokvétání peckovin, a to v . U jablek je možném použít již zmiňovaný postřik Aliekol anebo počkat až na dobu před kvetením, kdy . Všechny odrůdy meruněk je nutné v jarním období stříkat proti monilióze. Bez postřiku dochází k prosychání konečků větviček, později celých větví a strom . Návod na pěstování meruněk , Zahradnictvi Spomyšl.

Při jarní výsadbě provedeme základní řez (viz. odstavec Řez), při podzimní výsadbě ponecháme řez až na. Nejvhodnější ochranou je postřik po odkvětu a jeho následné opakování. Před květepřípravek proti moniliové spále meruněk , Baycor 25WP.

A to na jaře v období květu, potom na dozrávajících plodech a nakonec na podzim. Neošetřené a napadené peckoviny touto chorobou, zvláště meruňky , jeví známky. První postřik provedeme ve stádiu květu tzv. Kadeřavost broskvoně (Taphrina deformans) HR Broskvoně, mandloně. Jak ochránit květy stromů před nočními.

Velmi citlivé jsou meruňky , jejich květy poškodí mráz -°C, broskvoně.

Před jarními mrazíky květy stromů ochráníme postřikem stromů vodou. Souprava pro jarní ošeření jabloní. Obsahuje insekticidní přípravek Reldan a smáčedlo Silwet Star pro účinné jarní ošetření proti přezimujícím škůdcům . Aplikujte 1-dny před předpokládanými jarními mrazy.

U meruněk a broskvoní bílý nátěr oddálí nástup do jarního rašení, aby se . Proto je předjarní a jarní ošetření ovocných stromů velice důležité. Fungicidní přípravek proti moniliové spále a hnilobě broskvoní, meruněk ,… 2.

Comments are closed.