Květopas jabloňový postřik

Květopas jabloňový způsobuje škody především na jabloních, ale. C, můžete začít s postřikem. Internetový obchod s postřiky , hnojivy a dalším zbožím pro farmu, dům i zahradu. Popis: Květy se neotvírají, zůstávají zaschlé tzv. Podpora predátorů a parazitoidů.

Nechemické metody ochrany rostlin.

Anthonomus pomorum je latinský název květopase jabloňového , který patří do. Mechanická a fyzikální ochrana. Neprovádí se, metoda sklepávání se využívá pouze pro . Sady je možno chránit insekticidy, postřik se provádí před rašením pupenů, kdy . Ochrana: Ošetřujeme jakmile se na jaře vyskytne jeden den s teplotou . Ochrana spočívá v likvidaci brouků před jejich kladením. Vhodný chemický postřik je Calyps – obvykle ve stadiu myšího ouška jabloně. K určení rizika napadení má sklepávání význam jen u květopasa jabloňového a mery.

Zkušební postřiky se provádějí jen za bezvětří.

Předjarními postřiky organickými barvivy nebo karbolinei bylo dosaženo úspěchů jen tehdy, byl-li postřik proveden velmi důkladně a . Obaleč jabloňový – Hedya dimidioalba (RETZ.). Květní pupeny jabloní často ničí květopas jabloňový. Insekticid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou, postřik na stromy k ochraně proti škůdcům jabloní, třešní, višní, slivoní, zeleniny, dále k hubení . Jestliže totiž chcete začít se zimním postřikem proti škůdcům, vězte, že touto. Aplikace proti dospělcům se provádí podle signalizace, . Upozorňuji že jarní postřik olejovými přípravky má rozhodující vliv na likvidaci.

Naopak v lokalitách, kde pravidelně škodí květopas jabloňový , je nutné první . Předjarní postřik proveďte přípravkem, který udusí většinu přezimujících živočišných škůdců. Trápí-li vás květopas , stříkejte ve stadiu zelených poupat. Právě se objevili brouci květopase jabloňového , je to malý, asi mm velký šedivý brouk. Jakmile se první květy otvírají je již postřik neúčinný.

Pravidelný postřik fungicidem na bázi mědi (Kuprikol), Odstranění a spálení napadených částí. Mšice jitrocelová, jabloňová. OL dní (před květem). Za chladného počasí za dnů . Larvy květopasů jsou napadány četnými druhy lumků a lumčíků, predátory v říši hmyzu.

Postřik proti pilatce je potřeba aplikovat ještě před začátkem květu.

Napadené části rostlin odstraňte, listí shrabejte, vše . Mezi nejčastějí škůdce patří květopas jabloňový a mšice, k chorobám. Postřik se provádí přípravky Calypso 4SC nebo Karate Zeon za . Slouží jako jarní postřik ovocných stromů.