Monilioza švestek

Monilioza švestek: Jak ji rozpoznat a jak se jí bránit

Monilioza švestek je vážným problémem pro zahradníky a majitele ovocných sadů. Tato houbová choroba, způsobená patogenem Monilinia spp., může způsobit značné škody na úrodě švestek a dalších ovocných stromů. V tomto článku se zaměříme na identifikaci moniliozy švestek, faktory, které ji mohou ovlivnit, a důležité kroky, které můžete podniknout k ochraně svých stromů.

Co je monilioza švestek?

Monilioza švestek, také známá jako hnědá hniloba plodů nebo švestková hniloba, je infekční choroba postihující švestkové stromy a jejich plody. Patogeny Monilinia spp. se mohou šířit různými způsoby, včetně větru, deště a hmyzu. Jakmile se plod nakazí, začíná se na něm objevovat hnědé skvrny a postupně se rozkládá. Tato choroba může být velmi destruktivní a způsobit ztrátu celé úrody.

Jak poznat moniliosu švestek?

Identifikace moniliozy švestek je klíčová pro rychlé a účinné řešení tohoto problému. Existuje několik znaků, které byste měli hledat:

 1. Hnědé skvrny na plodech: Infikované plody často vykazují hnědé nebo černé skvrny, které se postupně zvětšují a mohou se rozšířit po celém plodu.
 2. Měkká a hnijící tkáň: Postižené plody budou měkké na dotek a mohou začít hnít. Tento proces může být velmi rychlý, zejména za vlhkých podmínek.
 3. Šedivý plíseňový povlak: Na povrchu plodů se může objevit šedivý plíseňový povlak, což je další znak infekce moniliózou.
 4. Lechtivý zápach: Infikované plody mohou vyzařovat nepříjemný lechtivý zápach, který je často spojen s rozkladem.

Faktory přispívající k monilioze švestek

Existuje několik faktorů, které mohou přispět k šíření moniliozy švestek a zhoršit infekci:

 1. Vlhké počasí: Vlhké a deštivé počasí výrazně zvyšuje riziko infekce moniliózou, protože patogeny se lépe šíří za těchto podmínek.
 2. Nedostatečná ventilace: Nedostatečná ventilace v ovocném sadu může vést k hromadění vlhkosti a vytvoření ideálních podmínek pro šíření chorob.
 3. Přeplněné stromy: Přeplněné stromy s hustým olistěním mohou být náchylnější k infekci, protože nedostatečný proud vzduchu může zpomalit vysychání plodů a zvýšit riziko infekce.

Jak se bránit monilioze švestek?

Prevence je klíčová pro ochranu vašich švestkových stromů před moniliozou. Zde jsou některé důležité kroky, které můžete podniknout:

 1. Sledujte počasí: Buďte vždy informováni o počasí ve vaší oblasti a přijměte opatření k ochraně stromů před deštěm a nadměrnou vlhkostí.
 2. Udržujte správnou ventilaci: Pravidelně prořezávejte stromy a udržujte dostatečný prostor mezi větvemi pro zlepšení ventilace a snížení vlhkosti.
 3. Omezte hnojení dusíkatými hnojivy: Příliš mnoho dusíkatých hnojiv může zvýšit růst listů a zvýšit riziko infekce moniliozou. Doporučuje se používat vyvážené hnojivo.
 4. Odstraňujte infikované plody: Pokud zjistíte infikované plody, odstraňte je okamžitě a likvidujte je tak, aby nedošlo k dalšímu šíření choroby.
 5. Aplikujte preventivní postřiky: Pravidelně aplikujte preventivní postřiky fungicidy, zejména před očekávaným deštěm nebo za vlhkých podmínek.

Monilioza švestek je vážnou hrozbou pro ovocné sady a zahrady. Identifikace této choroby a prevence jsou klíčové pro ochranu švestkových stromů a zachování úrody. Sledování počasí, udržování správné ventilace a pravidelná péče o stromy mohou pomoci minimalizovat riziko infekce moniliozou. Buďte ostražití a reagujte rychle, abyste ochránili své švestkové stromy před touto destruktivní chorobou.

Durancie: Odrůda slívy odolná vůči šarce švestek

Durancie je odrůda slívy, která se vyznačuje vysokou odolností vůči «šarce švestek». Tato odrůda nejen dobře plodí, ale občas i přeplozuje a projevuje citlivost na určité faktory. Jedním z charakteristických příznaků puchrovitosti je deformace plodů švestek, která se objevuje brzy po odkvětu. Mladé plody se zvětšují, prodlužují a mohou se různě deformovat a zkroucovat. U slivoní pak můžeme pozorovat na listech olejově žluté difúzní skvrny v období květen až červen.

Boj proti pilatce a dalším chorobám

Pokud se potýkáte s nedostatečnou úrodou švestek či jiných peckovin, může to být způsobeno přítomností pilatky na stromech. Proti této škůdné houbě je nezbytný postřik, který se doporučuje provádět v období kolem března. V případě příznivého počasí může být úroda ovocných stromů, jako jsou švestky a jablka, hojná. Naopak v nepříznivých letech, především při studeném a deštivém jaru, může dojít k napadení třešní a višní houbou moniliózou laxou neboli moliniovou spálou.

Ochrana před chorobami a péče o úrodu

Kromě pilatky mohou ovocné stromy trpět dalšími chorobami, jako jsou neštovice, Sharka, klyasterosporióza či monilióza. Pro ochranu švestek před těmito chorobami je důležité provádět pravidelnou probírku a pečlivě sledovat vývoj plodů. Monilióza patří mezi nejzávažnější choroby, které postihují peckoviny a jádroviny. Její včasná detekce a adekvátní ochrana mohou být klíčové pro zachování zdraví a úrody stromů.

Význam a péče o slivoně

Slivoně patří mezi hospodářsky významné plodiny, avšak jsou také náchylné k různým chorobám a škůdcům. Důkladná péče o tyto stromy je proto nezbytná pro zajištění kvalitní úrody. Kromě pravých švestek sem patří také mirabelky a špendlíky, které mohou být vystaveny stejným rizikům jako švestky.

Moniliová hniloba švestek postřik

Moniliová hniloba švestek je vážné onemocnění, které může způsobit ztrátu úrody a poškodit celé sadové porosty. Proto je důležité provádět postřik proti této chorobě včas a efektivně. Jedním z klíčových prostředků k ochraně švestkových stromů je aplikace fungicidu Horizon 250 EW.

Proč je důležité chránit švestky před moniliovou hnilobou?

Moniliová hniloba švestek, způsobená houbou Monilinia laxa, je jedním z nejvíce rozšířených chorob švestkových stromů po celém světě. Tato choroba se šíří především v teplých a vlhkých podmínkách, což zahrnuje i části České republiky.

Infekce moniliovou hnilobou může mít vážné následky. Hlavními příznaky jsou hnědé skvrny na plodech a větvích, které se postupně šíří a způsobují hnilobu plodů a stromů. Bez adekvátní ochrany může dojít k značné ztrátě úrody a poškození celého sadového porostu.

Jaký je správný postřik proti moniliové hnilobě švestek?

Pro úspěšnou ochranu švestkových stromů před moniliovou hnilobou je nezbytné provést správný postřik fungicidem. V tomto případě se osvědčil fungicid Horizon 250 EW.

Horizon 250 EW je širokospektrální fungicid, který účinně potlačuje šíření moniliové hniloby. Obsahuje účinnou látku tebukonazol, která působí proti houbám a zabraňuje jejich růstu a šíření.

Jak provést postřik Horizon 250 EW?

Postřik Horizon 250 EW je relativně jednoduchý, ale je důležité dodržovat správné postupy pro maximální účinnost.

 1. Příprava postřikového roztoku: Přesně změřte požadované množství fungicidu podle doporučené dávky a smíchejte jej s vodou podle návodu k použití.
 2. Aplikace na stromy: Postřik provádějte v době, kdy hrozí největší riziko infekce moniliovou hnilobou. To obvykle nastává během období květu a těsně po něm.
 3. Rozprašování: Fungicid rovnoměrně rozprašte na všechny části stromu, včetně plodů, listů a větví.
 4. Opakování postřiku: V případě potřeby opakujte postřik podle doporučení odborníků nebo výrobce.

Jaké jsou výhody použití fungicidu Horizon 250 EW?

 • Široké spektrum účinku: Fungicid Horizon 250 EW účinně bojuje nejen proti moniliové hnilobě švestek, ale také proti dalším chorobám, jako je monilióza višní či jablek.
 • Snadná aplikace: Díky tekuté formě fungicidu je aplikace velmi jednoduchá a rychlá.
 • Dlouhodobá ochrana: Horizon 250 EW poskytuje dlouhotrvající ochranu proti šíření chorob, což snižuje potřebu častého opakování postřiků.

Ochrana švestkových stromů před moniliovou hnilobou je klíčovým prvkem správného hospodaření v sadu. Aplikace fungicidu Horizon 250 EW je účinným způsobem, jak minimalizovat riziko infekce a zajistit zdravý růst a výnosy plodů.

Monilióza ze švestek: Přehled, Prevence a Řešení

Monilióza ze švestek, také známá jako moniliová hniloba, je běžným problémem pro pěstitele švestek. Tato nemoc, způsobená houbou Monilinia spp., může způsobit značné škody na plodech a snížit celkový výnos. V tomto článku prozkoumáme, co je monilióza, jak ji rozpoznat, jak ji léčit a jak před ní chránit své švestky.

Co je monilióza ze švestek?

Monilióza ze švestek je infekční choroba způsobená houbou Monilinia spp. Tato houba napadá kvetoucí a zraje ovoce švestek, což způsobuje hnědé skvrny a hnilobu. Infekce se šíří rychle za vlhkých podmínek, typických pro jarní a letní období.

Příznaky moniliózy švestek

Příznaky moniliózy ze švestek mohou zahrnovat:

 • Hnědé skvrny na plodech: Začínají jako malé hnědé skvrny, které se postupně zvětšují a mohou pokrýt celý plod.
 • Hnědá hniloba: Postižené plody mohou rychle hnít a znehodnocovat se.
 • Opraskaná kůra: Plody postižené moniliózou často mají opraskanou kůru, což usnadňuje další infekci.

Postřiky proti monilióze švestek

Prevence je klíčová při řešení moniliózy ze švestek. Postřiky jsou účinným způsobem, jak zabránit šíření této choroby. Existuje několik postřiků, které lze použít k ochraně švestkových stromů:

 • Fungicidy: Aplikace fungicidů včas během vegetačního období může snížit riziko infekce moniliózou.
 • Biologické prostředky: Některé biologické prostředky obsahující prospěšné mikroorganismy mohou pomoci posílit imunitu rostlin a snížit riziko infekce.

Škůdci švestek a jejich kontrola

Kromě moniliózy mohou švestky trpět i škůdci, kteří mohou způsobit další škody na plodech a listech. Mezi běžné škůdce švestek patří:

 • Švestková moucha: Larvy této mouchy se živí plody švestek, což může vést k jejich deformaci a poklesu výnosu.
 • Pavoučí roztoči: Tito škůdci mohou napadnout listy a vytvářet pavučinové sítě, což může omezit fotosyntézu a oslabit rostlinu.

Kontrola škůdců může zahrnovat použití insekticidů, pastí nebo biologických predátorů, které se živí škůdci.

Odrůdy švestek odolné vůči monilióze

Při výběru odrůd švestek je důležité zvolit ty, které jsou odolné vůči monilióze a dalším chorobám. Některé odrůdy, jako například ‘President’ nebo ‘Stanley’, jsou známé svou odolností vůči monilióze a vynikající chutí plodů.

Řez švestek pro prevenci nemocí

Správný řez švestkových stromů může pomoci snížit riziko infekce chorobami, včetně moniliózy. Řez by měl být prováděn v období klidu vegetace, aby se minimalizovalo riziko infekce. Odstranění nemocných či poškozených větví může také pomoci zlepšit ventilaci a osvětlení stromů.

Závěr

Monilióza ze švestek je vážným problémem pro pěstitele švestek, ale s vhodnými preventivními opatřeními lze její škodlivé účinky minimalizovat. Pravidelný postřik fungicidy, kontrola škůdců, výběr odolných odrůd a správný řez švestkových stromů jsou klíčovými kroky k ochraně švestek před touto nemocí.