Pokojová kytka benjamin

Při denních teplotách nejlépe kolem °C a více je možné provádět zimní postřik jádrovin a ostatních ovocných stromů proti přezimujícím škůdcům. U peckovin řez v zimním období zvyšuje výskyt klejotoku! Protože – o kvalitě podzimní sklizně rozhodujeme již teď na jaře! A když mluvíme o jablkách, přidáme také další oblíbené jádroviny – hrušky.

Ovocné stromy a bobuloviny vysazujeme na podzim od poloviny října. Infekce napadá i listy (opadané listy na podzim odstraníme!).

Jarní postřik ovocných stromů a keřů je zaměřený na ničení přezimujících a jarních škůdců. Moniliová hniloba jádrovin – postihuje hlavně zralé hrušky a jablka. Dusík aplikujeme hlavně na jaře, na podzim se snadno splavuje do půdy. Po podzimním opadu listů se mycelium zatáhne dovnitř listu a vytvoří se pseudoperitecia, kterými houba přečká zimní období jako saprofyt. Konidie i askospory . Většinou v polovině měsíce provádíme první jarní postřik proti přezimujícím škůdcům,.

Mospilan je systémově účinný insekticid ve . V praxi se provádí odlišné kombinované postřiky u jádrovin , peckovin,.

Týká se to především broskvoní a jejich postřiku proti strupovitosti. Ovšem ani ostatním stromům nemusíme postřik odpírat. Výsadbu je možno realizovat na jaře nebo na podzim.

Jádroviny , peckoviny. Vhodným přípravkem je Reldan 40EC a Calypso 480EC. Strupovitost jádrovin. Odrůdy jabloní, náchylné na strupovitost, je lepší nepěstovat.

Drobní pěstitelé volí. Vzcházející podzimní výsadby česneku ošetřujeme proti houbomilce česnekové. U jádrovin omezíme tímto postřikem výskyt nektriové korové nekrózy a . Postřiky patří k zahajovacím pracím nové sezony na zahradě. Nejběžnější škůdci a choroby, s kterými se setkáváme na peckovinách, jádrovinách a drobném ovoci:. To by ale mělo být standardní podzimní procedurou.

Můžete je ještě na podzim také postříkat slabě koncentrovaným roztokem. Dají se kombinovat se slabě koncentrovanými postřiky na bázi mědi, které jsou . Jejich vyhrabání na podzim a dezinfekční postřik v téže době znamenají významnou prevenci, která dokáže zabránit. Zimní řez jádrovin a okrasných dřevin.