Pokojové palmy prodej

Nejčastějími původci červivosti peckovin jsou obaleč švestkový a pilatky. JARNÍ POSTŘIK — rozhodující zásah proti přezimujícím formám škůdců,. Plůdky poškozené housenicemi pilatky švestkové. Sled ošetření během vegetace: Ve druhé polovině února: provést postřik měď- . Zkušenosti s postřikem ovocných stromů.

Larva pilatky švestkové.

Dospělci vyletují od dubna a kladou . Včas aplikujte postřik proti pilatce. Sběr a sušení lipového květu Květenství s blanitým podpůrným jazykovitým listenem se sbírá hned na počátku rozkvétání, od konce května do poloviny července . Flava způsobují červivost mladých plůdků slivoní. Postřik při dokvétání . Myslím, že vliv postřiku proti pilatce na výši úrody se přeceňuje.

Když je rok švestek, je jich všude plno, postřik nepostřik. Asi bych to taky nechal .

Na Státní rostlinolékařské správě vydávají sumy efektivních teplot podle lokalit . Pilatka ničí malé plůdky. Je to přesně tak, jak tušíte, larva pilatky za svůj larví život několikrát přeleze a zničí těch švestek víc, než se v zemi zakuklí. Současně musíme dodržovat všechny bezpečnostní předpisy nejen s ohledem na obsluhu při postřiku , ale též na včely. Právě nyní je podle odborníků nejvhodnější čas k postřiku proti tomuto škůdci.

Ochrana proti pilatkám postřiky před . Pokud celoročně chráníme stromy a keře postřiky , je možné ten předjarní. U pozdních ošetření a vysokého množství postřikové kapaliny vzni-. Při zanedbání ochrany dochází k přemnožení pilatek a jejich housenice. Jedná se o převážně černě zbarvenou pilatku švestkovou (Hoplocampa minuta), a zcela. Během postřiku však nesmí být v ošetřovaném sadu včely.

Aplikace se provádí podle signalizace, obvyke na. Při dokvétání jabloní a slivoní provádíme postřik proti pilatce jablečné a švestkové přípravkem Mospilan. V některých lokalitách si pěstitelé . Přípravek ve formě mikrokapsulí. Zvláště pilatka švestková … Kč – Kčv.

Pokud postřik vynecháme nebo se opozdíme, připravíme se o část úrody. Jak pilatka stromům škodí?