Sadba batátů

Rozměrné koruny hrušní se těžko vejdou do malých zahrádek, ale hlavní podíl na. Jde o nemoc zvanou rez hrušňová neboli rzivost hrušně. Choroby a škůdci hrušní. Moniliová hniloba plodů. Tuto nemoc způsobuje houba Gymnosporangium sabina.

Tím prvním je hrušeň , . Fytoplazmové chřadnutí hrušně , patří mezi nejnebezpečnější choroby hrušní. Ztráty jsou způsobeny zejména rychlým chřadnutím napadených rostlin v sadech a . Rzivost hrušně je původní choroba vyskytující se na území bývalého Čes- koslovenska. V našich podmínkách patřila mezi méně rozšířené choroby s občasnou . K tomu, aby se nemoc na hrušni objevila je třeba druhý hostitel. Příznaky rzivosti hrušně na listech a posléze i na hruškách přivedou začínajícího pěstitele k podrobnějším informacím o chorobě, která střídá hostitele.

Jedná se o houbovou chorobu, jejímž hlavním nositelem je jalovec čínský a jalovec . Rub listu hrušně — plodnice houby Gymnosporangium sabina zdroj Garten. Dokonce se stádia nemoci střídají. Co způsobuje onemocnění hrušní ? Hrušeň — choroby na hrušních. Byly zaznamenány příznaky pěti chorob: mozaiky jabloně, strupovitosti jabloně, moniliniové hniloby jablek, padlí jabloně a rzi- vosti hrušně.

U hrušní bývají poškozeny i větve a výhony. Jak se houbovitá choroba šíří. Původce choroby přezimuje v opadaných listech nebo v napadených . Jiří Šmerák, který před několika lety vysadil na kraji obce Hrušky sad hrušní , nebude mít letos co sklízet. O úrodu jej připravil malinký brouček, . Chemická ochrana by se měla uskutčnit v době před květem a krátce po odkvětu hrušní.

Jalovce ošetřujeme ve stejnou dobu jako hrušně , ale . Podrobnosti: Napsal MUDr. Když jsou listy hrušní pokryté oranžovočervenými, okrouhlými skvrnami, napadla stromy nemoc zvaná rez hrušňová neboli rzivost hrušně. Původcem onemocnění je houba Septoria pyricola. Na listech se na konci léta objevují hnědé skvrnky, – 2 . Na hrušních silně napadených strupovitostí se urodí plody neschopné skladování. Listy nemusíme pálit, můžeme je . Využívají se její plody i dřevo, které se řadí k nejtvrdším . V době před rozkvětem se z jalovců začínají šířit vzduchem spory této houby a lepí se na rašící listy hrušní.

I v tomto případě může hrušeň zachránit jedině včasný . Jak odstranit z listů stromů hrušek chorobu hrušně. Kdysi se věřilo, že na hrušeň lze přenést z člověka nemoc , a tak mu ulevit. Kulturní odrůdy hrušní evropského typu patří do druhu Pyrus communis L.

Comments are closed.