Stříhání sloupovitych jabloni

Výhony, které se zakracují mají „hokejkovitý“ tvar“, to znamená, . Tento způsob zkracuje životnost stromku a dnes ještě není jasné o kolik let. Jak ostříhat sloupovou jabloň? Většina Balerín pro udržení . Vyberte jednu větvičku, která míří nejlépe kolmo nahoru a tu necháme jako hlavní terminál, ostatní odstřihneme (viz obrázek). Sloupcovité jabloně — co to je?

Podnože a výsadba — Pěstování a řez — Množení — Vybrané odrůdy . Stříhají se tak aby jsme udrželi potřebný tvar. U sloupových jabloní se nechává hlavní výhon a všechny nepotřebné boční lze odstříhnout nebo . Letní řez: provádí se zakracování nebo zaštipování letorostů, které mají . SLOUPCOVÉ JABLONĚ — ukázka jarního řezu u plně vzrostlých stromů. Rady a tipy k řezu sloupcových jabloní. Mezi klady patří nižší nároky na řez i tvarování.

Při použití středně silně rostoucích podnoží odpadá i budování drátěnek, které je náročné na čas i peníze. Po výsadbě jabloně i hrušně stříháme vždy na jaře před rašením. Korunka stromu má mít terminální výhon se čtyřmi hlavními kosterními . Důležité je podle inženýra Jana Zimy znát jednotlivé odrůdy a přihlédnout k jejich vlastnostem, k předpokládané květní násadě, k podnoži i stáří stromu. M9) v superhusté výsadbě (SRN) Obr.

Jsou to klasicky rostoucí stromky a každoročně se musí do sloupovitého. Plody mají středně velkou až velkou velikost, jsou . Za krátkou dobu dojde k samovolnému omezení vyrůstání postranních výhonů, takže letní řez budete muset opakovat už jen jednou v prvním roce po výsadbě. Nezapomeneme stromek důkladně a pomalu prolít vodou. U mnoha dřevin je otevřená koruna vhodnější, ale u jabloně jsou si z více.

V mnoha ohledech je řez hrušní blízce podobný řezu jabloní s tím rozdílem, . Dutá a kotlovitá koruna. Patrovitost koruny – třešně, hrušně, jabloně. Maliník, sloupovité jabloně — — m. Keř — dřevina bez kmene, větve vyrůstají přímo od země.

Nevyžaduje žádný střih , na zimu nadzemní část odumře a na jaře opět vyraší nové. Ludmila Dušková a Jan Kopřiva:Je to docela věda, doporučujeme nastudovat, . Jabloně označované jako sloupovité (někdy též columnární, kolumnární, balerina či ballerina) jsou v posledních letech velmi žádané zvlášť . Ideální do zahrad s omezenou plochou. Pěstuje se i pro velmi efektní květy na jaře. Stromy se velmi snadno tvarují a jejich výchovný i udržovací řez je zcela nenáročný.

Sklízí se od konce srpna až do poloviny září, vydrží do konce října v chladírně . Nejvhodnější doba pro řez jabloní je únor – březen. Odolná odrůda jabloně Stříhání sloupovitých ovocných stromků Otázka: Můžete mi poradit kdy a jak stříhat sloupovité ovocné stromky? Máte na zahrádce sloupovitou jabloň ? Jakou odrůdu a jak jste. Ostatní druhy krom jabloní rostou dost divoce a musím je dost stříhat. Loni zaplodila poprvé i . Rozlisujeme sloupovité stromy (napfíklad sloupovité topoly, sloupovité ja- lovce),.

Nashi, japonská sloupovitá hrušeň. Na rozdíl od sloupovitých jabloní vyžaduje řez, byť minimální, pro dotvarování koruny. Pěstování: jabloně se stříhají v předjaří, kdy se odstraňují vertikální větve a zkracují postranní.